Turquality

Turquality ile Markanızı Dünya’ya Tanıtın

TURQUALITY, uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Bu destek kapsamında;

 • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,
 • Sertifikasyona ilişkin giderleri,
 • Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,
 • Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,
 • Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,
 • Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri desteklenmektedir.

Başvuru Öncesi

Marka/Turquality Programına müracaat etmek isteyen şirketlere ait markaların Tebliğ’de yer alan ön koşulları sağlaması gerekmektedir.Başvuru şartlarını sağlayan şirketler ile TURQUALITY Otomasyon Sistemi üzerinden başvuru yapılmadan önce Bakanlıkta sürece ilişkin bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilir.

Turquality ile Markanızı Dünya’ya Tanıtın

TURQUALITY, uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Bu destek kapsamında;

 • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,
 • Sertifikasyona ilişkin giderleri,
 • Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,
 • Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,
 • Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,
 • Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri desteklenmektedir.

Başvuru Öncesi

Marka/Turquality Programına müracaat etmek isteyen şirketlere ait markaların Tebliğ’de yer alan ön koşulları sağlaması gerekmektedir.Başvuru şartlarını sağlayan şirketler ile TURQUALITY Otomasyon Sistemi üzerinden başvuru yapılmadan önce Bakanlıkta sürece ilişkin bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilir.