Yatırım Teşvik Belgesi

Kuracağınız Fabrika için Desteğiniz Hazır

Devletimiz kalkınma planları, yıllık planlarda öngörülen hedefler ve büyümesi gereken sektörlerin desteklenmesi doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak yatırımların yapılmasına Yatırımlarda Devlet Yardımları mevzuatı ile destek vermektedir.

Bu teşvikin amaçları şu şekilde sıralanabilir;

 • Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara
  malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
 • Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji
  içeren yatırımların desteklenmesi,
 • En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin
  artırılması,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
 • Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
 • Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.

Kuracağınız Fabrika için Desteğiniz Hazır

Devletimiz kalkınma planları, yıllık planlarda öngörülen hedefler ve büyümesi gereken sektörlerin desteklenmesi doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak yatırımların yapılmasına Yatırımlarda Devlet Yardımları mevzuatı ile destek vermektedir.

Bu teşvikin amaçları şu şekilde sıralanabilir;

 • Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara
  malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
 • Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji
  içeren yatırımların desteklenmesi,
 • En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin
  artırılması,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
 • Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
 • Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.