OKS Yeterliliği

OKS

Onaylanmış Kişi statüsü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, ticari kayıtlarını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutan, mali yeterliliği bulunan, belli sayıda kişi istihdam eden ve belli bir dış ticaret performansına sahip firmalara, adlarına düzenlenen onaylanmış kişi statü belgesi aracılığıyla, gümrük işlemlerinde birtakım kolaylıklar tanıyan bir gümrük statüsüdür. Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az iki yıldır faaliyette bulunan firmaların OKS sahibi olabilmesi için koşullar aranan koşullar “genel koşullar” ve “özel koşullar” olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Firmanızın bu Statü için yeterli personel sayısı ve dış ticaret performansına sahip olup olmadığını analiz ederek Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan avantajlardan yararlanmasını sağlıyoruz.

OKS

Onaylanmış Kişi statüsü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, ticari kayıtlarını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutan, mali yeterliliği bulunan, belli sayıda kişi istihdam eden ve belli bir dış ticaret performansına sahip firmalara, adlarına düzenlenen onaylanmış kişi statü belgesi aracılığıyla, gümrük işlemlerinde birtakım kolaylıklar tanıyan bir gümrük statüsüdür. Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az iki yıldır faaliyette bulunan firmaların OKS sahibi olabilmesi için koşullar aranan koşullar “genel koşullar” ve “özel koşullar” olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Firmanızın bu Statü için yeterli personel sayısı ve dış ticaret performansına sahip olup olmadığını analiz ederek Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan avantajlardan yararlanmasını sağlıyoruz.