YYS Yeterliliği

YYS

Bilindiği üzere YYS, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren ve diğer genel gereklilikleri sağlayan güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde kolaylık ve imtiyazlar sunan uluslararası bir statüdür. Bu statünün uluslararası düzeyde olması hem firma bilinirliği hem de güvenilir tedarikçi izlenimi açısından firmalarımıza yeni pazarlar konusunda katkı sağlamaktadır. YYS sayesinde gümrük işlemlerinde en çok karşılaşılan sorunlardan olan sevkiyatlarda belirsizlikler ve gecikmeler azalmakta ve ticaretin güvenli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda gümrük idareleriyle iyi ilişkiler kurulması sağlanmakta ve aradaki işbirliği artmaktadır. Firmanızın bu statüye haiz olup olmadığının analizi yapalım ve avantajlarını birlikte planlayalım. Güvenilir ve onaylı bir ticaret erbabı olmanın en önemli göstergesi olan YYS için adımlarımızı atalım.

YYS

Bilindiği üzere YYS, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren ve diğer genel gereklilikleri sağlayan güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde kolaylık ve imtiyazlar sunan uluslararası bir statüdür. Bu statünün uluslararası düzeyde olması hem firma bilinirliği hem de güvenilir tedarikçi izlenimi açısından firmalarımıza yeni pazarlar konusunda katkı sağlamaktadır. YYS sayesinde gümrük işlemlerinde en çok karşılaşılan sorunlardan olan sevkiyatlarda belirsizlikler ve gecikmeler azalmakta ve ticaretin güvenli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda gümrük idareleriyle iyi ilişkiler kurulması sağlanmakta ve aradaki işbirliği artmaktadır. Firmanızın bu statüye haiz olup olmadığının analizi yapalım ve avantajlarını birlikte planlayalım. Güvenilir ve onaylı bir ticaret erbabı olmanın en önemli göstergesi olan YYS için adımlarımızı atalım.